Avionët e kompanisë

Besoji profesionistëve

Aviav TM ka qenë anëtar i shoqatave profesionale të aviacionit për shumë vite, të tilla si:
06000, 29 Rue de France, Nice, France

AVIA APP