Archive May 2018

حقایق واقعا عجیب و غریبی که شما در مورد سفر هوایی نمی دانید

Поистине странные факты, которых вы не знали об авиаперелетах

مسافران عصبی، شما باید در حال حاضر  مراقب خودتان باشید. ازجنازه مرده ها تا احتمال برخورد رعد و برق به شما.

این 18 واقعیت می تواند شما را مجبور کند از پرواز بعدی صرفه نظر کنید.  

خوشبختانه پرواز، به ویژه در یک جت شخصی، یکی از امن ترین راه های سفر است، البته اگر بشود با موفقیت پرواز کرد.

Read More