ရဟတ္ယာဥ္အားငွားရမ္းျခင္းအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘြတ္ကင္တင္ရန္  သင္၏ အိုင္ဖုန္းကို ေကာက္ကိုင္လိုက္ပါ။ ျပီးေနာက္ AVIAV TM ( Cofrance SARL) မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေခတ္မွီျပီး အဆင့္ျမင့္ေသာအပလီေကးရွင္းကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ အသံုးျပဳသူ နားလည္လြယ္ကူေစသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ပါရွိသည့္ ယခု ၀န္ေဆာင္မႈသည္ သင္၏ ပ်ံသန္းမႈ အိပ္မက္ကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚ လာေစလိမ့္မည္။  သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ေကာင္းယဥ္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။

-သင္ေမြးဖြားၾကီးျပင္းရာျမိဳ ့ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ သင္စိတ္၀င္စားေသာေနရာတစ္ခုတြင္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းၾကည့္ရွုျခင္းခရီးစဥ္တစ္ခု၊

 

-လွပအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးနား၀န္းက်င္ေနရာမ်ားအားအေပၚစီးမွ ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ဂုဏ္ယူေက်နပ္ေနျခင္း၊

 

-စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို ေ၀ဟင္ေပၚတြင္

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလယာဥ္ကြင္းသို ့သြားလာရမည့္ အခ်ိန္ကုန္ုသက္သာေစျခင္း၊

 

သို႕မဟုတ္ ေ၀ဟင္မွ ဆဲလ္ဖီပံုလွလွေလး တစ္ပံု ရိုက္ကူးရံု ပံ်သန္းျခင္း။

AVIA Charter အပလီေကးရွင္းမွ တစ္ဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈု ရယူျပီး ဘြတ္ကင္တင္မည္ဆိုပါက ထိုအရာမ်ားအားလံုး  ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

AVIA Charter အပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

  • လ်င္ျမန္ႏႈုန္းႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈ
  • ကမၻာ့ ထိပ္တန္း  နာမည္ေက်ာ္ ရဟတ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား – Robinson  ၊ Sikorsky၊ Eurocopter ၊ Bell ၊ Mi-8၊  Agusta ႏွင့္ အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရဟတ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူ တို႔ထံမွ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား။
  • သတ္မွတ္ ပါရာမီတာမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မန္ေနဂ်ာထံမွ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈပင္ မလိုအပ္ပဲ သင္ကိုယ္တိုင္ သင့္အတြက္ကိုက္ညီမည့္  ရဟတ္ယာဥ္ပံုစံအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပါရာမီတာမ်ားတြင္ ခရီးသည္တင္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ အကြာအေ၀းႏွင့္ အျမင့္၊ ေျမျပင္အေနအထားအမ်ိဳးအစား၊   ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား ပါ၀င္သည္။

ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ရဟတ္ယာဥ္အားလံုး၏ စိတ္ခ်ရျပီး အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပါရာမီတာမ်ား။ ေလယာဥ္မ်ားအားလံုးသည္ အခ်ိန္မွန္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားအား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ဘြတ္ကင္တင္ႏိုင္ျခင္း။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္သည္ ဤအပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳျပီးေနာက္ အခ်ိန္သံုးနာရီအတြင္း ရဟတ္ယာဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို  ရရွိႏိုင္ပါသည္။ AVIA Charter ရိွ သင္ႏွစ္သက္ရာ ရဟတ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအား

ကလစ္ႏွိပ္ျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မန္ေနဂ်ာမွ သင့္အား ျပန္လည္ဖုန္းေခၚဆိုျပီး သင္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ဘြတ္ကင္တင္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။

စင္းလံုးငွား ရဟတ္ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈကို ရံုးခန္း၊ အိမ္၊ ကမၻာ ့မည္သည့္ေနရာမွဟိုတယ္တြင္မဆို ၂၄/၇ (၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ) ရရွိႏိုင္ပါသည္။

До вертолета рукой подать

ဤအပလီေကးရွင္းသည္ အျပင္ပိုင္းမွလည္း ၾကည့္ရႈရ အဆင္ေျပျပီး အေတြ ့အၾကံဳမရွိေသာသူမ်ား

အတြက္ပင္လွ်င္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူပါသည္။

မီႏူးတြင္ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ  ေသာ့ခလုတ္မ်ားႏွင့္ သေကၤတ အမွတ္အသားမ်ားပါရွိသည္။ ယခုအခါ

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းကို

ဘြတ္ကင္ တင္ႏိုင္ပါသည္။ – ကေလးကစားစရာ အရုပ္မဟုတ္ပါ သို႔ေသာ္ ရဟတ္ယာဥ္အစစ္တစ္စင္းျဖစ္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရပါသည္။

AVIA Charter တြင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအား မည္ကဲ့သုိ႔ ဘြတ္ကင္တင္ရမည္နည္း – အဆင့္ဆင့္လမ္းညႊန္

ေခတ္မီရဟတ္ယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား စတင္ခံစားႏိုင္ရန္
သင္သိသင့္သည့္အရာမ်ား –

၁။  ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားျခင္း အက်ိဳးေဆာင္ AVAIV TM (Cofrance SARL) မွ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ AVIA Charter အပလီေကးရွင္းအား အပလီေကးရွင္းစတိုးမွ ေဒါင္းလုတ္ ဆြဲလိုက္ပါ။

၂။ သင္သတင္းလက္ခံရွိျပီး အသံုးျပဳမည့္ ဘာသာစကား

ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

၃။   သင္ဘြတ္ကင္တင္မည့္ ရက္စြဲမ်ားကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။

၄။ ေလယာဥ္ထြက္ခြာမည့္ေနရာနွင့္ ဆင္းသက္မည့္ ေနရာမ်ားအပါအ၀င္  ေလယာဥ္ငွားရမ္းမည့္ကာလႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။

၅။ အသင့္ေတာ္ဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအား၊ ခရီးသည္ အနည္းအမ်ားတင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ခရီးစဥ္ရွည္ၾကာမႈ စသည္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပါရာမီတာမ်ားသုိ႔  ၀င္ေရာက္ပါ။

ေခတ္အမွီဆံုးသူမ်ားအတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ AVIAV TM  (Cofrance SARL) ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္-

 

  • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းအား တန္ဖိုးထားပါသည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ကတိက၀တ္

မ်ားကို အျမဲျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။

  • အဆင့္အျမင့္ဆံုးနည္းပညာကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။
  • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္သာ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
  • ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ားရိွပါသည္။
  • ကမၻာေပၚရိွမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တည္ရိွေသာ ေ၀းလံလြန္းၿပီး ေရာက္ရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားတြင္ပါ ရဟတ္ယာဥ္တက္ႏိုင္ ဆင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- Courchevel 1850 ၏ ႏွင္းေလွ်ာစီး အပန္းေျဖစခန္း အတြင္းတြင္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ေနျခင္းႏွင့္ ျမင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ရန္ မၾကာခဏဆိုသလို မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

AVIAV TM မွ ျဖစ္ေသာ AVIA Charter သည္

သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ ေခတ္မွီ မိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္း

ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေလေၾကာင္းလိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳလိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခတ္မွီေသာ ေဖာက္သည္

မ်ားအတြက္ အထူးစီမံ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

 

သင့္စမတ္ဖုန္းတြင္ AVIAV TM (Cofrace SARL) ႏွင့္အတူ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအား စင္းလံုးငွားလိုက္ပါ။