သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ရွိျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရာ အဘယ္မွာရွိမည္နည္း။ ေလယာဥ္တစ္စီး သင့္အိတ္ကပ္ထဲ ေရာက္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အံ့ၾသဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ခုကဲ့သို ့ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ေသာ္လည္း TM(Cofrance SARL) မွ အသစ္တီထြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ AVIAV မိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းသည္ ထိုအခ်က္ကို အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာအားလံုးမွာ သင္၏စမတ္ဖုန္းထဲသို႔ AppStore မွအပလီေကးရွင္းကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲျပီး စတင္အသံုးျပဳရန္ သာျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ျမင့္နည္းပညာအပလီေကးရွင္းသည္ သင့္အား ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စင္း ငွားရမ္းႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵအတိုင္း မည္သည့္ ေလယာဥ္ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားကိုမဆို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ခ်ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ရာသီဥတု ခန္႔မွန္းခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ေစမည္ျ

AVIA Charter အပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႔သည္ၾကီးမားေသာ အားထုတ္မွႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ယူေဆာင္လာပါၿပီ –

  • ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စီးအား ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာသို႔မဆို စင္းလံုးငွားရမ္းရန္
  • မည္သည့္အကူအညီမွ မလိုဘဲ သို့မဟုတ္ မလိုအပ္ေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
  • တိက်ေသာ ပါရာမီတာမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စီးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ၄င္းကိစၥသည္ အင္မတန္ လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ျပီး ေလယာဥ္၏ အရွည္အလ်ား၊ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားကိုသာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရံုသာ ျဖစ္သည္။

Самолет в кармане

  •  ေလယာဥ္ထုတ္စက္ရံုလုပ္ငန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာစံခ်ိန္ရိွ အဆင့္ျမင့္ဆံုးေသာ ေလယာဥ္ေမာ္ဒယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ပါ။ -Bombardier, Embraer, Sukhoi, Superjet, Fokker, Cessna, Dassault, Aviation, Gulfstream, Beechcraft.
  • လယာဥ္မ်ားအားလံုးအား ေကာင္းမြန္ေသာ ပ်ံသန္းမႈအေျခအေနမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျပီး ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အခ်ိန္ အတြင္းတြင္လည္း အျမဲကူညီ ေဖးမတတ္ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားအားလည္း အစဥ္ပင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္ေပသည္။ AVIAV TM( Cofrance SARL) သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
  •  အပို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား မွာၾကားႏိုင္ပါသည္- ေလယာဥ္တက္စီ အပါအ၀င္ ေလယာဥ္ကြင္း အၾကိဳအပို႔၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ သင္အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး အစားအေသာက္မ်ားကို ေလယာဥ္ေပၚသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အထူးသီးသန္ ့ ပြဲအတြက္ ဂ်က္ေလယာဥ္အတြင္းခန္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေလယာဥ္အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း၊ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အတြင္း ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးႏွင့္ စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။
  •  ယခုစမတ္ အပလီေကးရွင္းသည္ သင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ေလထုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေလလႈိုင္းထန္ဇုန္မ်ားကို သင့္အား ၾကိဳတင္သတိေပးၿပီး အေကာင္းဆံုးလမ္းေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ေစရန္ သင့္ကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ သင့္ခရီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားကို ေျခရာခံပါ။ ဤ အပလီေကးရွင္းမွ ေလယာဥ္၏ ျပင္ပအေျခအေန- အပူခ်ိန္ႏွင့္ အျခားေသာရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားကို ေလယာဥ္စီးသူမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းပို ့ေနေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္စီးနင္းရန္ အင္မတန္တြန္႔ဆုတ္ေနေသာသူပင္လွ်င္ AVIA Charter ႏွင့္ဆိုပါကပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဂ်က္ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္ အင္မတန္ ေဖာ္ေရြျပီး သူတို႔၏ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာေ၀ငွရန္ အျမဲအဆင္သင့္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား မည္သို ့ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနျပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆင္းသက္မည္စသည္တို႔ကို ေမးျမန္းရန္ မေႏွာင့္ေႏွးပါႏွင့္။ သာမန္ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္စီးနင္းလိုက္ပါမႈမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာလံုျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သင္သည္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအား ယခုကဲ့သုိ႔ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ AVIAV TM(Cofrance SARL) သည္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ခ်ိန္အတြင္း ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိုမထိခိုက္ေစဘဲ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳပါသည္။

AVIA ေလယာဥ္စင္းလံုးငွား အပလီေကးရွင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

AVIA Charter မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းသည္ သင့္အိတ္ကပ္ထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္တစ္စင္း ရိွသကဲ့သို ့သင့္အားခံစားႏိုင္ေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲ ? သင့္ထံတြင္ အိုင္ဖုန္း ( iPhone ) တစ္လံုးရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပလီေကးရွင္းကို ဖြင့္လိုက္ပါ။

  •  မီႏူး ( Menu) ထဲတြင္ “Book” “ၾကိဳတင္ဘြတ္ကင္ တင္ပါ” ဟူေသာခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
  •  စတင္ထြက္ခြာမည့္ေနရာႏွင့္ သြားေရာက္မည့္ေနရာကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးပါ။
  •  သင့္အား၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ေလယာဥ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစလိုေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးပါ။

Самолет в кармане

သင္ပိုမိုႏွစ္သက္ေသာ ေလယာဥ္ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုရွိပါက ေလယာဥ္စာရင္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရံုပါ။ မည္သည့္ ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ သင္သံသယျဖစ္ပါက ေဖာ္ျပထားေသာ ပါရာမီတာမ်ားေပၚတြင္မူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္ရန္မ်ား ကို စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ သင္လိုအပ္မႈကို လမ္းညႊန္မႈ အားလံုးေပးမည့္ AVIAV TM (Cofrance SARL) မန္ေနဂ်ာကို သင့္ထံ ဖုန္းျပန္လည္ေခၚဆိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသာျပဳလိုက္ပါ။
ဘြတ္ကင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျပီးသြားပါက ေလယာဥ္မထြက္ခြာမွီ VIP ( အထူးအေရးၾကီးသူ) ထြက္ခြါေနရာတြင္ ၁၅ မိနစ္အလိုအေရာက္သြားရန္သာလိုျပီး လြယ္ကူေသာသာမန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေလယာဥ္ေပၚတက္ေရာက္ျပီး သင့္ကိုယ္သင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္ေနရန္သာလိုပါသည္။

AVIAV TM ( Cofrance SARL) သည္ ၄င္း၏ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည့္ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကိုသာေပးၿပီး အျမဲတမ္းသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္သည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေနျပီး အေျခက်ေနသည္မွာ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေလေၾကာင္းလိုင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ AVIA Charter အပလီေကးရွင္းျဖင့္ ေလယာဥ္ ၾကိဳတင္ဘြတ္ကင္ တင္ျခင္းသည္ လြယ္ကူပါသည္- ကလစ္ခ္ အနည္းငယ္ ႏွိပ္ရံုသာျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုစတင္ျပဳလုပ္ပါက ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိမ်ားျပားေသာ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာ ကို သင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္မ်ားႏွင့္ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

AVIA စင္းလံုးငွားေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ – သက္ေတာင့္ သက္သာရိွေသာ၊ ရိုးရွင္းေသာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ေခတ္မီွေသာ။